TEMAN

DEMI MASA

Tuesday, April 13, 2010

10 SOALAN PENTING DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIMSegala pujian hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabat seluruhnya

SOALAN
1. Dari manakah seorang Muslim mengambil aqidahnya?
2. Apabila kita berselisih faham, apakah yang menjadi rujukan kita?
3. Siapakah Firqah Najiyah(golongan yang selamat) pada hari qiamat nanti?
4. Apakah syarat diterima amal soleh?
5. Ada berapa tingkatan agama Islam?
6. Apakah erti Islam?
7. Apakah erti Iman?
8. Apakah makna La ilaaha illalah?
9. Apakah Allah Swt bersama kita?
10. Apakah Allah Swt boleh dilihat dengan mata?

JAWABAN
1. Seorang Muslim mengambil Aqidahnya dari Kitabullah(Al-Quran) dan Sunnah Nabi SAW (Hadith) yang shahih yang baginda tidak berbicara mengikut kemahuan hawa nafsunya. Allah berfirman: “dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya”. An Najm ayat 3
2. Kita merujuk kepada syariat yang lurus dan ketentuannya dalam hal ini adalah kembali kepada Kitabullah(Al-Quran) dan Sunnah RasulNya (Hadith).Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An Nisaa' ayat 59) dan Rasulullah SAW bersabda: “Aku telah meninggalkan 2 perkara ,kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah dan Sunnah NabiNya”.( al Muwatta’}
3. Rasulullah SAW bersabda:Umat ku akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabt bertanya siapakah golongan itu wahai itu Rasulullah?” Baginda menjawab “ Ia itu golongan yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan sahabatku berpegang kepadanya”. (Hadith Riwayat Ahmad). Jadi kebenaran itu adalah dipegang teguh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka hendaklah kita mengikuti dan jangan sesekali berbuat bida’ah, jika ingin selamat dan amal kebajikan diterima.
4. Syarat diterima amal soleh ialah
a) Beriman kepada AllahSWT dan mentauhidkan Nya . Amalan orang yang membuat syirik tidak akan diterima.
b) Ikhlas, yakni amalan soleh tersebut dilakukan kerana mengharapkan ridha Allah.
c) Mengikut tuntunan Rasulullah SAW dalam amalan tersebut dengan cara yang ditunjukkan dan di ajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah tidak di ibadahi kecuali dengan apa yang diajarkan oleh baginda Jika salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka amalan tersebut akan tertolak/tidak diterima Allah SWT berfirman:” Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan[1062], lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. Al Furqan ayat 23 [1062]. Yang dimaksud dengan amal mereka disini ialah amal-amal mereka yang baik-baik yang mereka kerjakan di dunia Amal-amal itu tak dibalasi oleh Allah karena mereka tidak beriman.
5. Tingkatan Agama Islam itu ada 3 iaitu: Islam , Iman dan Ihsan
6. Islam ertinya berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid dan tunduk kepadaNya dengan ketaatan dan berlpas diri dari syirik dan pelakunya.
7. Iman ertinya keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan . Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah berfirman:” Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada).” Al Fath ayat 4. Rasulullah besabda: “ Iman itu ada 70 cabang, Cabang yang tertinggi adalah mengucap “Laa ilaaha Illallah(Tiada tuhan yang haq kecuali Allah) dan cabang yang paling rendah adalah menjauhkan gangguan dari jalan. Rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan”(H.R. Muslim) . Ini diperkuat oleh apa yang dirasakan seorang Muslim dalam dirinya berupa sikap semangat dalam ketaatan tatkala berada dalam musim-musim kebaikan dan rasa malas dalam musim-musim tersebut ketika melakukan kemaksiatan. Allah berfirman:” Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk”. Hud ayat 114.
8. Maknanya meniadakan haq ibadah bagi selain Allah , dan menetapkannya hanya untuk Allah Yang Maha Esa semata.
9. Ya, Allah bersama kita dengan pengetahuan, pendengaran, penglihatan, penjagaan, peliputan, kekuasaan dan kehendakNya.Adapun ZatNya tidak bercampur dengan zat makhluk dan tidak ada satu makhluk yang boleh meliputiNya.
10. Kaum Muslimin sepakat bahawa Allah tidak boleh dilihat didunia. Akan tetapi orang-orang beriman akan melihatNya di Padang Mahsyar dan di syurga. Allah berfirman:” Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat”. Al Qiyaamah ayat 22-23

Wallahu A'lam

No comments:

Post a Comment

ARKIB NEGARA

KATEGORI

agama (87) Akhlaq dan Nasehat (1) Aqidah (1) Bencana alam (20) Cerita nasihat (24) formula (1) haji (22) Jumaat (8) keluarga (18) Kesihatan (13) Luar Negeri (5) Mekah (2) politik (4) Ramadhan (30) sahabat (3) Sains (17) sajak (8) Seni (2) surah aljumuah (1) tips (18) Umum (51) video (9) video nasyid (1)

My Salute