TEMAN

DEMI MASA

Monday, July 11, 2011

PESAWAT ATLANTIS MELUNCUR UNTUK MISI TERAKHIR SELEPAS 30 TAHUN.(SPACE SHUTTLE ATLANTIS BLAST-OFF FOR THE FINAL MISSION AFTER 30 YEARS).

JULAI 9 2011


Mari nyalakan nya kali terakhir! Atlantis mengatasi pelancaran goyah untuk menjadi pesawat ulang-alik NASA terakhir meledak ke angkasa
Kapal angkasa Atlantis bergemuruh ke orbit hari ini, menulis bab terakhir dalam cerita 30 tahun kejayaan, tragedi dan, akhirnya, harapan tidak kesampaian.
Sekumpulan jutaan besar penonton berasak di bandar-bandar sekitar Cape Canaveral untuk memberi penghormatan emosi selamat tinggal ke perkhidmatan ulang-alik ketika mereka melihat ia di angkat kali ke135 dan misi terakhir.
Mereka berbaris di tambak dan pantai di sekitar tapak pusat Florida, menyudut untuk melihat sekilas kapal perintis yang telah ditakrifkan program angkasa lepas Amerika Syarikat (AS) sejak 30 tahun yang lalu.
Walaupun terdapat saat-saat yang mencemaskan apabila pengiraan detik pelancaran ini terbantut selama dua minit pada 31 saat manakala jurutera mengatasi masalah dengan peralatan tapak pelancaran - tiada apa yang boleh menghentikan pelancaran bersejarah itu.
Selamat berjaya kepada anda dan anak-anak kapal dalam penerbangan ini terakhir ikon sebenar Amerika ini,' Pengarah Pelancaran Pesawat ulang-alik, Mike Leinbac melalui radio kepada anak-anak kapal minit sebelum berlepas, sambil menambah: 'Berseronoklah di sana'

One last hurrah: Atlantis blasts off for the International Space Station on Nasa's last space shuttle mission

Satu hura terakhir: Atlantis meledak untuk Stesen Angkasa Antarabangsa pada misi ulang-alik angkasa lepas NASA


Up, up and away: The shuttle almost didn't get off the ground though, as the giant countdown clock at Kennedy Space Center stuck at 0.31seconds for what seemed like an eternity

Up, up and away: pesawat ulang-alik hampir tidak berjaya dilancarkan, ketika jam pengiraan detik gergasi di Pusat Angkasa Kennedy yang tersangkut di 0.31saat kelihatan seperti akan selama-lamanya.


Just as the spectators at Cape Canaveral in Florida and tens of millions of television viewers around the world had given up hope, Atlantis began to riseSama seperti penonton di Cape Canaveral di Florida dan puluhan juta penonton televisyen di seluruh dunia telah berputus asa, Atlantis mula menaik


Komander Christopher Ferguson menandakan majlis itu dengan mengumumkan 'Mari nyalakan sekali lagi' minit sebelum dia dilancarkan ke orbit.

'Pesawat ulang-alik sentiasa akan mencerminkan satu bangsa yang besar boleh lakukan apabila ia berani dan menjadi berani dan melakukan susulan,' katanya.


The space shuttle Atlantis lifts off from the Kennedy Space Center today

Off to the ISS: The shuttle was visible for 42 seconds before disappearing into the clouds

Menuju ke ISS: Pesawat ulang-alik itu dilihat selama 42 saat sebelum menghilang ke dalam awan


The final countdown: The shuttle lifts off as hundreds of fans watch a giant clock countdown with 13 seconds to go

Pengiraan detik akhir: Pesawat ulang-alik meluncur naik sementara beratus-ratus peminat menonton kiraan detik jam gergasi dengan 13 saat untuk berlepas.

Best view in the house: Some of an estimated one million spectators watch the launch

Permandangan terbaik : 1 satu juta penonton dianggarkan menonton pelancaran


Fond farewell: The blast-off marks the beginning of the end for Nasa's shuttle programme

Selamat tinggal gembira : Pelancaran roket menandakan permulaan akhir untuk program ulang-alik NASA


Soaring high: Thousands gather in the surf and on sand at Cocoa Beach, Florida to watch the shuttle pierce the clouds

Melambung tinggi: Beribu-ribu berkumpul untuk meluncur dan di atas pasir di Cocoa Beach, Florida untuk menonton pesawatulang-alik menembusi awan.

Ignition: Congressmen, former astrounauts and celebrities watched the Shuttle lift off

Pencucuhan: Ahli kongres, bekas angkasawan dan selebriti melihat pelancaran pesawat ulang-alik.

Looking down: The exhaust plume from Space Shuttle Atlantis is seen through the window of a Shuttle Training Aircraft as it launches
Aerial view: Space Shuttle Atlantis is seen through the window of a Shuttle Training Aircraft as it launches
Pandangan udara: Pesawat ulang-alik yang dilihat dari pesawat NASA yang berdekatan.

One last time: The shuttle left a huge exhaust plume as it lifted off

Satu bagi kali terakhir: Pesawat ulang-alik meninggalkan kepulan ekzos yang besar ketika ia diangkat ke atas.


The final countdown: Commander Chris Ferguson gestures as he is strapped into his seat aboard Atlantis in footage screened on Nasa TV

Pengiraan detik akhir: Komander Chris Ferguson gerak isyarat kerana dia diikat ke tempat duduknya di atas kapal Atlantis dalam rakaman yang ditayangkan oleh NASA TV


Breakaway: Atlantis iseparates from its external fuel tank shortly after launch

Pemisahan: Atlantis bercerai daripada tangki bahan api luaran sejurus selepas pelancaran.


Ready to roll: Atlantis crew members (from right to left) Commander Chris Ferguson, Rex Walheim, Doug Hurley and Sandra Magnus, head to shuttle Atlantis on launch pad 39-A for the final launch of the shuttle programme

Bersedia untuk bertindak: Kru Atlantis (dari kanan ke kiri) Komander Chris Ferguson, Rex Walheim, Doug Hurley dan Sandra Magnus, menuju ke pesawat ulang-alik Atlantis pada landasan pelancaran 39-A untuk pelancaran akhir program ulang-alik

Astrovan awaits: The astronauts wave to photographers before making the short journey to the launch pad

Astrovan menanti: Para angkasawan melambai jurugambar sebelum membuat perjalanan yang singkat ke tapak pelancaran

Hope: Nasa engineers fill Atlantis's tanks with rocket fuel this morning ahead of the shuttle's final flight

Harapan :Tangki NASA jurutera mengisi Atlantis dengan bahan api roket pagi tadi penerbangan akhir pesawat


Artikel Penuh : http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2012253/Atlantis-space-shuttle-launch-Nasa-crew-overcomes-shaky-start.html#ixzz1RkozTK1i

No comments:

Post a Comment

ARKIB NEGARA

KATEGORI

agama (87) Akhlaq dan Nasehat (1) Aqidah (1) Bencana alam (20) Cerita nasihat (24) formula (1) haji (22) Jumaat (8) keluarga (18) Kesihatan (13) Luar Negeri (5) Mekah (2) politik (4) Ramadhan (30) sahabat (3) Sains (17) sajak (8) Seni (2) surah aljumuah (1) tips (18) Umum (51) video (9) video nasyid (1)

My Salute